Dịch của 叫花鸡 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
叫花鸡
Tiếng Trung phồn thể
叫花雞

Thứ tự nét cho 叫花鸡

Ý nghĩa của 叫花鸡

  1. "gà của người ăn xin"
    jiàohuājī

Các ký tự liên quan đến 叫花鸡:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc