Trang chủ>可可粉

Tiếng Trung giản thể

可可粉

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 可可粉

  1. bột ca cao
    kěkěfěn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc