Dịch của 可接受的方案 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
可接受的方案
Tiếng Trung phồn thể
可接受的方案

Thứ tự nét cho 可接受的方案

Ý nghĩa của 可接受的方案

  1. dự án chấp nhận được
    kě jiēshòu de fāng'àn

Các ký tự liên quan đến 可接受的方案:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc