Dịch của 叶谢宁 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
叶谢宁
Tiếng Trung phồn thể
葉謝寧

Thứ tự nét cho 叶谢宁

Ý nghĩa của 叶谢宁

  1. Yesenin
    Yèxièníng

Các ký tự liên quan đến 叶谢宁:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc