Trang chủ>各打五十大板

Tiếng Trung giản thể

各打五十大板

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 各打五十大板

  1. đổ lỗi cho cả hai bên như nhau
    gè dǎ wǔshí dàbǎn
Nhấn và lưu vào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc