Dịch của 各打五十大板 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
各打五十大板
Tiếng Trung phồn thể
各打五十大板

Thứ tự nét cho 各打五十大板

Ý nghĩa của 各打五十大板

  1. đổ lỗi cho cả hai bên như nhau
    gè dǎ wǔshí dàbǎn

Các ký tự liên quan đến 各打五十大板:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc