Dịch của 合不来 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
合不来
Tiếng Trung phồn thể
合不來

Thứ tự nét cho 合不来

Ý nghĩa của 合不来

  1. không thể hòa hợp
    hébùlái

Các ký tự liên quan đến 合不来:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc