Trang chủ>吸乳器

Tiếng Trung giản thể

吸乳器

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 吸乳器

  1. máy hút sữa
    xīrǔqì
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

电动吸乳器
diàndòng xīrǔqì
máy hút sữa điện

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc