Dịch của 告示牌 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
告示牌
Tiếng Trung phồn thể
告示牌

Thứ tự nét cho 告示牌

Ý nghĩa của 告示牌

  1. thông báo, bảng hiệu
    gàoshìpái

Các ký tự liên quan đến 告示牌:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc