Dịch của 和 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 和

Ý nghĩa của 和

  1. hòa hợp; hài hòa
  2. để hoàn thành một bộ trong mạt chược
  3. để kết hợp một chất bột
    huó
  4. để trộn với nhau, để trộn
    huò
  5. để sáng tác một bài thơ để trả lời; tham gia ca hát;
  6. hàn

Ví dụ câu cho 和

和你们一起
hé nǐmen yīqǐ
với bạn
吃面条和米饭
chī miàntiáo hé mǐfàn
ăn mì và cơm
爸爸和妈妈
bàba hé māma
cha và mẹ
精神上的和谐
jīngshénshàng de héxié
sự hòa hợp tinh thần
颜色的调和
yánsè de tiáohé
sự hài hòa của màu sắc
阴阳之
yīnyáng zhī
sự hài hòa của lực lượng âm và dương
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc