Dịch của 售 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 售

Ý nghĩa của 售

  1. bán
    shòu

Ví dụ câu cho 售

出售
chūshòu
chào bán
零售
língshòu
bán lẻ
售票大厅
shòupiào dàtīng
phòng vé
售楼部
shòulóu bù
trung tâm kinh doanh bất động sản
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc