Dịch của 啃老族 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
啃老族
Tiếng Trung phồn thể
啃老族

Thứ tự nét cho 啃老族

Ý nghĩa của 啃老族

  1. người lớn vẫn sống với và phụ thuộc vào cha mẹ của họ
    kěnlǎozú

Các ký tự liên quan đến 啃老族:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc