Dịch của 商品齐全的市场 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
商品齐全的市场
Tiếng Trung phồn thể
商品齊全的市場

Thứ tự nét cho 商品齐全的市场

Ý nghĩa của 商品齐全的市场

  1. thị trường với hàng hóa hoàn chỉnh
    shāngpǐn qíquán de shìchǎng

Các ký tự liên quan đến 商品齐全的市场:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc