Dịch của 喇嘛教 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
喇嘛教
Tiếng Trung phồn thể
喇嘛教

Thứ tự nét cho 喇嘛教

Ý nghĩa của 喇嘛教

  1. Lạt ma giáo
    lǎmajiào

Các ký tự liên quan đến 喇嘛教:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc