Dịch của 喝不惯 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
喝不惯
Tiếng Trung phồn thể
喝不慣

Thứ tự nét cho 喝不惯

Ý nghĩa của 喝不惯

  1. không quen với đồ uống
    hē bu guàn

Các ký tự liên quan đến 喝不惯:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc