Dịch của 嗜酒者 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
嗜酒者
Tiếng Trung phồn thể
嗜酒者

Thứ tự nét cho 嗜酒者

Ý nghĩa của 嗜酒者

  1. kẻ nghiện rượu
    shìjiǔzhě

Các ký tự liên quan đến 嗜酒者:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc