Dịch của 四十七 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
四十七
Tiếng Trung phồn thể
四十七

Thứ tự nét cho 四十七

Ý nghĩa của 四十七

  1. bốn mươi bảy
    sìshíqī

Các ký tự liên quan đến 四十七:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc