Dịch của 国际特赦组织 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
国际特赦组织
Tiếng Trung phồn thể
國際特赦組織

Thứ tự nét cho 国际特赦组织

Ý nghĩa của 国际特赦组织

  1. ân xá Quốc tế
    guójì tèshè zǔzhī

Các ký tự liên quan đến 国际特赦组织:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc