Dịch của 圆珠笔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
圆珠笔
Tiếng Trung phồn thể
圓珠筆

Thứ tự nét cho 圆珠笔

Ý nghĩa của 圆珠笔

  1. bút bi
    yuánzhūbǐ

Các ký tự liên quan đến 圆珠笔:

Ví dụ câu cho 圆珠笔

蓝色的圆珠笔
lánsè de yuánzhūbǐ
bút bi xanh
我的圆珠笔
wǒ de yuánzhūbǐ
bút bi của tôi
一支金圆珠笔
yīzhī jīnyuánzhūbǐ
bút bi vàng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc