Dịch của 圖書館 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
圖書館
Tiếng Trung phồn thể
圖書館

Thứ tự nét cho 圖書館

Ý nghĩa của 圖書館

  1. thư viện
    túshūguǎn

Các ký tự liên quan đến 圖書館:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc