Dịch của 圣诞树 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
圣诞树
Tiếng Trung phồn thể
聖誕樹

Thứ tự nét cho 圣诞树

Ý nghĩa của 圣诞树

  1. Cây thông noel
    shèngdànshù

Các ký tự liên quan đến 圣诞树:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc