Dịch của 在一定程度上 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
在一定程度上
Tiếng Trung phồn thể
在一定程度上

Thứ tự nét cho 在一定程度上

Ý nghĩa của 在一定程度上

  1. đến một mức độ nào
    zài yīdìng chéngdù shang

Các ký tự liên quan đến 在一定程度上:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc