Dịch của 在责任范围内 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
在责任范围内
Tiếng Trung phồn thể
在責任範圍內

Thứ tự nét cho 在责任范围内

Ý nghĩa của 在责任范围内

  1. trong các cam kết
    zài zérèn fànwéi nèi

Các ký tự liên quan đến 在责任范围内:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc