Dịch của 块根芹 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
块根芹
Tiếng Trung phồn thể
塊根芹

Thứ tự nét cho 块根芹

Ý nghĩa của 块根芹

  1. củ cần tây
    kuàigēnqín

Các ký tự liên quan đến 块根芹:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc