Dịch của 塞纳河 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
塞纳河
Tiếng Trung phồn thể
塞納河

Thứ tự nét cho 塞纳河

Ý nghĩa của 塞纳河

  1. Của anh
    Sàinà hé

Các ký tự liên quan đến 塞纳河:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc