Dịch của 增函数 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
增函数
Tiếng Trung phồn thể
增函數

Thứ tự nét cho 增函数

Ý nghĩa của 增函数

  1. chức năng tăng
    zēnghánshù

Các ký tự liên quan đến 增函数:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc