Dịch của 墨角兰 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
墨角兰
Tiếng Trung phồn thể
墨角蘭

Thứ tự nét cho 墨角兰

Ý nghĩa của 墨角兰

  1. lá kinh giới
    mòjiǎolán

Các ký tự liên quan đến 墨角兰:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc