Dịch của 外国人 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
外国人
Tiếng Trung phồn thể
外國人

Thứ tự nét cho 外国人

Ý nghĩa của 外国人

  1. người nước ngoài
    wàiguórén

Các ký tự liên quan đến 外国人:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc