Dịch của 多…啊 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
多…啊
Tiếng Trung phồn thể
多…啊

Thứ tự nét cho 多啊

Ý nghĩa của 多…啊

  1. thế nào
    duō…a

Các ký tự liên quan đến 多…啊:

Ví dụ câu cho 多…啊

多可爱啊
duō kěài ā
thật dễ thương
那该多好啊
nà gāi duōhǎo ā
điều đó sẽ tốt làm sao
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc