Dịch của 多伦多 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
多伦多
Tiếng Trung phồn thể
多倫多

Thứ tự nét cho 多伦多

Ý nghĩa của 多伦多

  1. Toronto
    Duōlúnduō

Các ký tự liên quan đến 多伦多:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc