Dịch của 多种维生素制剂 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
多种维生素制剂
Tiếng Trung phồn thể
多種維生素製劑

Thứ tự nét cho 多种维生素制剂

Ý nghĩa của 多种维生素制剂

  1. vitamin tổng hợp
    duōzhǒng wéishēngsù zhìjì

Các ký tự liên quan đến 多种维生素制剂:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc