Dịch của 多香果 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
多香果
Tiếng Trung phồn thể
多香果

Thứ tự nét cho 多香果

Ý nghĩa của 多香果

  1. tiêu
    duōxiāngguǒ

Các ký tự liên quan đến 多香果:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc