Trang chủ>大人物

Tiếng Trung giản thể

大人物

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 大人物

  1. nhân cách tuyệt vời, cảnh quay lớn, VIP
    dàrénwù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

颇具大人物的气质
pōjù dàrénwù de qìzhì
để có không khí của một cú đánh lớn
迎接大人物
yíngjiē dà rénwù
để gặp gỡ một nhân vật tuyệt vời
大人物的简介
dàrénwù de jiǎnjiè
hồ sơ của một nhân cách tuyệt vời
有名的大人物
yǒumíngde dàrénwù
cú đánh lớn nổi tiếng

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc