Dịch của 大对虾 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
大对虾
Tiếng Trung phồn thể
大對蝦

Thứ tự nét cho 大对虾

Ý nghĩa của 大对虾

  1. vua tôm
    dàduìxiā

Các ký tự liên quan đến 大对虾:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc