Dịch của 大峡谷 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
大峡谷
Tiếng Trung phồn thể
大峽谷

Thứ tự nét cho 大峡谷

Ý nghĩa của 大峡谷

  1. Grand Canyon
    Dàxiágǔ

Các ký tự liên quan đến 大峡谷:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc