Dịch của 大流行 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
大流行
Tiếng Trung phồn thể
大流行

Thứ tự nét cho 大流行

Ý nghĩa của 大流行

  1. Dịch bệnh
    dàliúxíng

Các ký tự liên quan đến 大流行:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc