Dịch của 天涯何处无芳草 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
天涯何处无芳草
Tiếng Trung phồn thể
天涯何處無芳草

Thứ tự nét cho 天涯何处无芳草

Ý nghĩa của 天涯何处无芳草

  1. có rất nhiều cá ở biển
    tiānyá héchù wú fāngcǎo

Các ký tự liên quan đến 天涯何处无芳草:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc