Dịch của 太好了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
太好了
Tiếng Trung phồn thể
太好了

Thứ tự nét cho 太好了

Ý nghĩa của 太好了

  1. rất tốt; Xuất sắc; Tuyệt
    tài hǎo le

Các ký tự liên quan đến 太好了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc