Dịch của 奥地利 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
奥地利
Tiếng Trung phồn thể
奧地利

Thứ tự nét cho 奥地利

Ý nghĩa của 奥地利

  1. Áo
    Àodìlì

Các ký tự liên quan đến 奥地利:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc