Dịch của 奧運會 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
奧運會
Tiếng Trung phồn thể
奧運會

Thứ tự nét cho 奧運會

Ý nghĩa của 奧運會

  1. Thế vận hội Olympic
    Àoyùnhuì

Các ký tự liên quan đến 奧運會:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc