Dịch của 存不了 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
存不了
Tiếng Trung phồn thể
存不了

Thứ tự nét cho 存不了

Ý nghĩa của 存不了

  1. không thể cứu
    cúnbuliǎo

Các ký tự liên quan đến 存不了:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc