Dịch của 存在感 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
存在感
Tiếng Trung phồn thể
存在感

Thứ tự nét cho 存在感

Ý nghĩa của 存在感

  1. cảm giác hiện diện
    cúnzàigǎn

Các ký tự liên quan đến 存在感:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc