Dịch của 它 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 它

Ý nghĩa của 它

Ví dụ câu cho 它

你踢了它
nǐ tī le tā
bạn đá nó
离不开它
líbukāi tā
không thể làm mà không có nó
看见它
kànjiàn tā
để xem nó
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc