Dịch của 安道尔 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
安道尔
Tiếng Trung phồn thể
安道爾

Thứ tự nét cho 安道尔

Ý nghĩa của 安道尔

  1. Andorra
    āndào'ěr

Các ký tự liên quan đến 安道尔:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc