Dịch của 客房清洁服务 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
客房清洁服务
Tiếng Trung phồn thể
客房清潔服務

Thứ tự nét cho 客房清洁服务

Ý nghĩa của 客房清洁服务

  1. dọn phòng
    kèfáng qīngjié fúwù

Các ký tự liên quan đến 客房清洁服务:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc