Dịch của 富 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 富

Ý nghĩa của 富

  1. giàu có

Ví dụ câu cho 富

富户
fù hù
nhà giàu
富有经验
fùyǒu jīngyàn
ricn trong kinh nghiệm
富人
fù rén
người giàu có
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc