Dịch của 对…有所了解 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
对…有所了解
Tiếng Trung phồn thể
對…有所瞭解

Thứ tự nét cho 对有所了解

Ý nghĩa của 对…有所了解

  1. hiểu biết về
    duì…yǒusuǒ liǎojiě

Các ký tự liên quan đến 对…有所了解:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc