Dịch của 对话访谈方式 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
对话访谈方式
Tiếng Trung phồn thể
對話訪談方式

Thứ tự nét cho 对话访谈方式

Ý nghĩa của 对话访谈方式

  1. thảo luận kiểu phỏng vấn
    duìhuà fǎngtán fāngshì

Các ký tự liên quan đến 对话访谈方式:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc