Dịch của 导盲犬 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
导盲犬
Tiếng Trung phồn thể
導盲犬

Thứ tự nét cho 导盲犬

Ý nghĩa của 导盲犬

  1. chó dẫn đường
    dǎomángquǎn

Các ký tự liên quan đến 导盲犬:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc