Dịch của 将军服 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
将军服
Tiếng Trung phồn thể
將軍服

Thứ tự nét cho 将军服

Ý nghĩa của 将军服

  1. đồng phục của một vị tướng
    jiāngjūnfú

Các ký tự liên quan đến 将军服:

Ví dụ câu cho 将军服

这套将军服很配你
zhè tào jiāng jūnfú hěnpèi nǐ
đồng phục của vị tướng này rất hợp với bạn
笔挺的将军服
bǐtǐngde jiāngjūn fú
quân phục của tướng được ủi phẳng phiu
脱下将军服
tuōxià jiāng jūnfú
cởi bỏ quân phục của một vị tướng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc