Dịch của 小品文 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
小品文
Tiếng Trung phồn thể
小品文

Thứ tự nét cho 小品文

Ý nghĩa của 小品文

  1. bài văn
    xiǎopǐnwén

Các ký tự liên quan đến 小品文:

Ví dụ câu cho 小品文

诗体小品文
shītǐ xiǎopǐnwén
bài văn thơ
随笔小品文
suíbǐ xiǎopǐnwén
tiểu luận không chính thức
他的第一部小品文
tā de dìyībù xiǎopǐnwén
bài luận đầu tiên của anh ấy
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc